Accreditatie

Wil je een strategische internationale werking ingebed zien in je organisatie? Wil je daar graag structureel op inzetten met een reeks groepsuitwisselingen en/of mobiliteiten van jeugdwerkers? Heb je voet aan grond bij de Vlaamse jeugd? Sta je sterk in je schoenen en krijg je het organisatorisch, administratief en financieel gebolwerkt?
Dien dan een aanvraag in om geaccrediteerd te worden. De accreditatie verzekert o.a. dat organisaties een internationale langetermijnvisie hebben en voldoen aan de nodige kwaliteitsvereisten binnen het Europese kader en de Jeugdstrategie. Die accreditatie is dan een toegangspoort tot het subsidieprogramma via een vereenvoudigde subsidieaanvraag.

Accreditatie

Wat?

De Erasmus+-accreditatie voor Jeugd geeft je de mogelijkheid om met je organisatie op duurzame wijze jongeren en jeugdwerkers een ervaring te bezorgen via KA1-projecten: groepsuitwisselingen en mobiliteiten van jeugdwerkers

De accreditatieaanvraag zelf is best lijvig en moet o.a. een strategisch plan van minstens 3 jaar behelzen. Eens je de accreditatie op zak hebt, kan je op een jaarlijkse deadline een vereenvoudigde subsidieaanvraag indienen om verschillende activiteiten op te zetten.

De accreditatie is geldig voor de gehele duur van het Erasmus+-programma, maar is onderhevig aan prestaties uit het verleden en staat onder toezicht van het Nationaal Agentschap.

Let op!
De accreditatie is vergelijkbaar met het Kwaliteitslabel uit het European Solidarity Corps, maar in Erasmus+ Jeugd moet je kiezen voor een accreditatie of de reguliere aanvraagweg. Je kan niet én een accreditatie hebben én via de reguliere weg die soort van projecten aanvragen. De andere projecten uit het programma zijn wel bereikbaar via de gewoonlijke weg.

Let op!
Je accreditatieaanvraag bevat je strategisch plan. Daarin zet je met welke soort projecten je aan de slag wil: groepsuitwisselingen, mobiliteit van jeugdwerkers en/of participatieprojecten. In je subsidieaanvraag kan je in 2023 enkel aan de slag met groepsuitwisselingen en/of mobiliteiten van jeugdwerkers. In 2023 kan je wel, ook met een accreditatie, via de reguliere weg participatieprojecten aanvragen.

Elke organisatie met een structurele internationale werking die minstens 2 jaar actief is in het jeugd(werk)veld kan een E+-accreditatie aanvragen om internationale mobiliteit in hun werking in te bedden met een pakket aan groepsuitwisselingen, mobiliteiten van jeugdwerkers en/of participatieprojecten.
Er zijn uiteraard nog specifieke (kwaliteits)vereisten, o.a. voldoende operationele capaciteit en een strategisch plan voor minstens 3 jaar, waaraan je als organisatie moet voldoen. De award criteria voor de accreditatie kan je hier bekijken.

Tip
Wil je graag enkel losse projecten indienen op de verschillende deadlines? Daarvoor heb je geen accreditatie nodig.

Let op!
Je moet kiezen. Je kan niet én een accreditatie hebben én via de reguliere weg groepsuitwisselingen, mobiliteiten van jeugdwerkers en/of participatieprojecten aanvragen.

Om een (vereenvoudigde) subsidieaanvraag in te dienen moet je accreditatie rond zijn voor de subsidiedeadline in het voorjaar. Je kan als organisatie op elk moment van het jaar een aanvraag doen voor een E+-accreditatie, voor de deadline in het najaar. Reken voor het hele proces van aanvraag tot goedkeuring zo’n acht weken.
Een accreditatie is geldig gedurende het hele subsidieprogramma van 2021 tot en met 2027, maar staat onder permanent toezicht van het Nationaal Agentschap en is onderhevig aan prestaties uit het verleden.

Tip
Zonder accreditatie kan je wel een reguliere projectaanvraag indienen voor de deadlines.

Tip
Overweeg je een accreditatieaanvraag in te dienen, neem contact op met een stafmedewerker van JINT voor je eraan begint!

Voor je aan de slag kan met het aanvraagformulier voor een Erasmus+-accreditatie (KA150) moet je organisatie geregistreerd zijn. Die registratie gebeurt in verschillende stappen via het Organisation Registration System. Daarna kan je aan de slag met je accreditatieaanvraag. Als die is goedgekeurd heb je jaarlijks de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen via de (vereenvoudigde) subsidieaanvraagformulieren (KA151).

Het evaluatiekader voor Erasmus+-accreditaties vind je hier.
Hier vind je de subsidieopbouw voor 2021, 2022, 2023 en 2024.

Doorloop de stappen richting Erasmus+ Jeugd-accreditatie hier.

Overweeg je een accreditatieaanvraag in te dienen, neem contact op met een stafmedewerker van JINT voor je eraan begint! Hier vind je meer info over hoe een aanvraag beoordeeld wordt.

Een overzicht van organisaties met een accreditatie vind je hier.

Lees alles nog eens na in de Call van de Europese Commissie. Heb je nog vragen? Geef ons een seintje.

Load More

Totaalbudget 2024

Dit is het totaalbudget 2024 voor alle mogelijkheden samen in Erasmus+ Jeugd.

nog €5.599.886 beschikbaar van €5.599.886

Meer over budget

Budget voor partnerlanden 2024

nog €783.488 beschikbaar van €783.488

Meer over budget

Mis je volgende deadline niet

LET OP! Je kan een aanvraag doen voor een E+-accreditatie bij de deadline van oktober. Eens je een accreditatie hebt, kan je budgetaanvragen doen voor activiteiten. De deadline voor budgetaanvragen ligt in februari.

Deadlines voor +

20/02/2024, 12:00
Project kan starten vanaf 01/06/2024

01/10/2024, 12:00
Project kan starten vanaf 01/02/2025

Aanvraag indienen
Alle deadlines bekijken

Voordelen

Een accreditatie is een andere, langetermijnbenadering van het internationale luik in je organisatie. Lees hieronder welke voordelen dat kan hebben.

De accreditatie is een toegangspoort tot het subsidieprogramma via een vereenvoudigde subsidieaanvraag.
De accreditatie zorgt ervoor dat je meer bewegingsvrijheid hebt tussen je projecten.
Met de accreditatie op zak ben je zeker van een minimumbudget bij de aanvraag van activiteiten.
Aanvraag indienen

Andere mogelijkheden

Wil je projecten opzetten via de reguliere weg? Of sluit deze mogelijkheid niet aan bij je projectidee? Snuister even door de andere mogelijkheden.

DiscoverEU

Via DiscoverEU stappen 18-jarige jongeren uit maatschappelijk kwetsbare contexten op de trein voor een unieke reis door Europa. Zelfstandig of met begeleiding verleggen ze letterlijk en figuurlijk hun grenzen. Ze nemen actief deel aan het project door zelf hun reis te plannen en de activiteiten mee te bepalen. Het is een reis vol ontdekkingen en avontuur waarbij de jongeren op een niet-formele manier hun zelfvertrouwen en andere vaardigheden versterken.

Groepsuitwisselingen

Laat jongeren hun blik verruimen en andere culturen leren kennen. Bij een groepsuitwisselingen ontmoeten jongeren uit verschillende landen elkaar en werken ze zelf mee een programma uit rond een zelfgekozen thema. De rode draad is ideeën en ervaringen uitwisselen. Ze leren van elkaar op een niet-formele manier, bv. via workshops, spelen, activiteiten …

Mobiliteit van jeugdwerkers

Ondersteun de professionele ontwikkeling van jeugdwerkers uit verschillende landen. Zowel beroepskrachten als vrijwilligers doen inspiratie op om de kwaliteit van hun projecten en organisatie te versterken door hun grenzen te verleggen en buitenlandse organisaties te leren kennen.

Participatieprojecten

Stimuleer jongeren om stil te staan bij de thema’s die hen en hun leeftijdsgenoten in Europa bezighouden. Open zo het debat over de prioriteiten van de EU-Jeugdstrategie zoals democratie of Europees burgerschap.

Kleinschalig jeugdpartnerschap

Verleg je grenzen, maar loop niet meteen te hard van stapel. Neem samen met andere jeugdorganisaties uit een of meerdere landen een gemeenschappelijk thema onder handen. Versterk elkaar en bouw een internationaal netwerk uit. De impact van de samenwerking ligt in het jeugd- en jongerenwerk.

Jeugdpartnerschap

Bouw je expertise en internationaal netwerk uit. Neem samen met jeugdorganisaties uit andere landen een gemeenschappelijk thema onder handen. De impact van de samenwerking ligt in het jeugd- en jongerenwerk.

  • Geen idee welk programma bij je past?
    Doe de test!

    Doe de test