Voor je aan de slag kan met het aanvraagformulier voor een Erasmus+-accreditatie (KA150) moet je organisatie geregistreerd zijn. Die registratie gebeurt in verschillende stappen via het Organisation Registration System. Daarna kan je aan de slag met je accreditatieaanvraag. Als die is goedgekeurd heb je jaarlijks de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen via de (vereenvoudigde) subsidieaanvraagformulieren (KA151).

Het evaluatiekader voor Erasmus+-accreditaties vind je hier.
De subsidieopbouw voor 2022 vind je hier. In dit document zie je hoe de subsidie is opgebouwd voor 2021. 

Doorloop de stappen richting Erasmus+ Jeugd-accreditatie hier.