Let op!
De maximale subsidie voor een jeugdpartnerschap is € 400.000.

Elk jeugdpartnerschap kan subsidies aanvragen in de volgende categorieën:

 • Managementkosten
  € 500 per maand voor de coördinerende organisatie en € 250 per maand voor andere partnerorganisaties. Daarmee dek je de kosten voor de uitvoering en het management van het project.
 • Inclusiekosten
  € 100 per deelnemer om jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond of beperking te ondersteunen.
  Als dat niet volstaat, ga je voor de andere vorm van inclusiesubsidie. Dan worden de kosten die in aanmerking komen voor de ondersteuning van jongeren met een beperking 100% terugbetaald, ook voor eventuele begeleiders, als je daar geen budget voor aanvraagt via reis- of individuele kosten.
 • Exceptionele kosten
  Hieronder vallen kosten gelinkt aan het uitbesteden van diensten en/of het aankopen van goederen.
  Als de kosten gerelateerd aan ecologisch reizen ver boven het vaste reisbedrag zitten, is daar hier plaats voor.
  80% van al deze uitzonderlijke kosten komen in aanmerking, met een maximum van € 50.000 per project.

Organiseer je een transnational project meeting, dan kan je ook subsidies aanvragen in de volgende categorie:

 • Transnational project meeting
  Je krijgt een vast bedrag voor de heen- en terugreis en het verblijf, gebaseerd op het aantal kilometer in vogelvlucht.
kilometerzonereisvergoeding
100 – 1999 km€ 575/deelnemer
> 2000 km€ 760/deelnemer

Plan je tastbare projectresultaten, dan kan je ook subsidies aanvragen in de volgende categorie

 • Projectresultaten
  Je krijgt een vergoeding voor personeelskost van een partnerorganisatie in het project. Er zijn vier verschillende categorieën van personeel, met een anders subsidiebedrag, afhankelijk van het land waar ze aan het project werken.
  Voor België is dat: € 280/dag voor managers; € 214/dag voor onderzoekers/leerkrachten/trainers/jeugdwerkers; € 162/dag voor technische ondersteuning; en € 131/dag voor administratieve ondersteuning.

Organiseer je een multiplier event, dan kan je ook subsidies aanvragen in de volgende categorie:

 • Multiplier event
  Je krijgt een vast bedrag per deelnemer voor evenementen waar je bv. tastbare projectresultaten als een product deelt met organisaties buiten je project.
  Voor lokale deelnemers is dat € 100 per deelnemer, voor internationale (uit andere landen) € 200 per deelnemer.
  Voor virtuele activiteiten is er € 15 per deelnemer voorzien.
  Er is een maximum van € 30.000 per project en een maximum van € 5.000 voor virtuele activiteiten per project.

Organiseer je een internationale leer- en vormingsactiviteit, dan kan je ook subsidies aanvragen in de volgende categorieën:

 • Reiskosten bij internationale leer- en vormingsactiviteiten
  Je krijgt een vast bedrag  voor de heen- en terugreis, gebaseerd op het aantal kilometer in vogelvlucht. Reizen de deelnemers op een ecologisch verantwoorde manier, dan is een ander vast bedrag voorzien.
Kilometerzonestandaard reisvergoedingvergoeding ecologische reis
0 – 99 km€ 23/deelnemer€ 23/deelnemer
100 – 499 km€ 180/deelnemer€ 210/deelnemer
500 – 1999 km€ 275/deelnemer€ 320/deelnemer
2000 – 2999 km€ 360/deelnemer€ 410/deelnemer
3000 – 3999 km€ 530/deelnemer€ 610/deelnemer
4000 – 7999 km€ 820/deelnemer€ 820/deelnemer
> 8000 km€ 1500/deelnemer€ 1500/deelnemer
 • Individuele kosten
  Voor accommodatie, maaltijden en dergelijke krijg je een vast bedrag, afhankelijk van de deelnemer en de duur.
  Tot en met de 14de dag is dat € 58 per dag voor jongeren en € 106 per dag voor jeugdwerkers. Van dag 15 tot en met dag 59 is dat 70% van dat bedrag. Vanaf de 60ste dag gaat het nog over 50%.
 • Taalondersteuning
  Om de taalbarrière bij internationale leer- en vormingsactiviteiten te verkleinen, is € 150 per deelnemer beschikbaar.