• Organisatiekosten: € 100 per deelnemer, exclusief begeleiders. Daarmee dek je de administratie-, communicatie-, coördinatiekosten …
  • Reiskosten: een vast bedrag voor de heen- en terugreis, gebaseerd op het aantal kilometer in vogelvlucht. Reizen de deelnemers op een ecologisch verantwoorde manier, dan is een ander vast bedrag voorzien.
  • Individuele kosten: voor accommodatie, maaltijden en dergelijke van de deelnemers. Het gaat om een vast bedrag per dag per deelnemer afhankelijk van waar je activiteit doorgaat, met een maximum van € 1.100 per deelnemer, inclusief begeleiders.;
  • Inclusiekosten: om jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond of beperking te ondersteunen. € 100 per deelnemer uit een inclusiedoelgroep, tenzij dat onvoldoende is. Dan worden de kosten die je niet aanvraagt via reis- of individuele kosten 100% terugbetaald, ook voor eventuele begeleiders.
  • Voorbereidend bezoek: € 575 per deelnemer aan het bezoek, inclusief reis en verblijf.
  • System development and outreach activitiesvoor kosten gelinkt aan complementaire activiteiten. Tot 80% ervan kan worden terugbetaald.
  • Exceptionele kosten: gaan o.a. over kosten voor visa. Ze worden dan 100% terugbetaald.
  • Heb je extra hoge uitgaven voor het vervoer, bv. omdat je ecologisch reist en je helemaal niet toekomt met het vaste bedrag, dan kan je daar een apart budget voor aanvragen waarbij je op eindverslagniveau de effectieve kosten met de tickets bewijst.
    Bijvoorbeeld: de vergoeding voor reguliere reiskosten tot 1999 kilometer is € 275, € 320 in het geval van ecologisch reizen. In werkelijkheid zijn de kosten voor het vervoer € 520. Je kan dan een aanvraag doen voor het vergoeden van dat vervoer, want 70% van € 520 is meer dan de vergoeding voor de reguliere reiskosten (0,7 x 520 = 364, meer dan 275 en meer dan 320). Van de € 520 wordt uiteindelijk 80%, dus € 416 vergoed (0,8 x 520 = 416).

Werk je samen met een partner buiten de Eurozone?

Op de officiële website van de Europese Commissie vind je de wisselkoersen die je moet gebruiken bij je eindverslag. Voor de eindafrekening van de niet-forfaitaire bedragen (inclusie- en/of exceptionele kosten) mag je enkel de wisselkoers gebruiken die geldig was in de maand waarin je contract door de directeur van JINT werd ondertekend. Hou daar dus rekening mee! Die koers kan verschillen van de effectieve wisselkoers op het moment dat je je kosten maakt.