Een mobiliteit van jeugdwerkers kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld:

  • Studiebezoeken en job shadowing: een of meerdere jeugdwerkers bezoeken een of meerdere organisaties die actief zijn in het jeugdwerk. Ze werken met een specifieke doelgroep of een bepaald thema. Er is ook ruimte voor discussie en reflectie.
  • Workshops en seminaries: jeugdwerkers uit verschillende landen ontmoeten elkaar voor uitwisseling en discussie over een specifiek thema, gelinkt aan de prioriteiten van Erasmus+ Jeugd.
  • Vormingscursussen/trainingen: jeugdwerkers uit verschillende landen doen samen kennis, vaardigheden en methodieken op om de kwaliteit van hun (inter)nationale activiteiten te versterken.