Kreeg je een mailtje met de resultaten van de evaluatiecommissie waarin staat dat je project op de reservelijst staat? Dat betekent dat je project wel voldoende punten scoorde, maar er niet genoeg budget beschikbaar is. Het kan zijn dat je project alsnog gesubsidieerd wordt, dat weet je aan het einde van het jaar, na de laatste deadline.

Hoe komt het dat er te weinig budget is?

Per subsidiemogelijkheid (=actie) is er een budget per jaar. Wij kiezen ervoor op voorhand te bepalen hoeveel budget er per deadline toegekend wordt. Dit om te vermijden dat al het budget wordt opgebruikt in de eerste deadline en er geen budget meer over is voor projecten aangevraagd in de tweede of derde deadline.

Stel dat er in de laatste deadline van het jaar uiteindelijk minder projecten goedgekeurd werden dan het budget dat voorhanden was, dan is er budget over. Met die pot kunnen we projecten die in de voorgaande deadlines van dat jaar op de reservelijst kwamen, alsnog subsidiëren. Projecten ingediend in de laatste deadline van een jaar kunnen dus nooit op een reservelijst terechtkomen.

Wachten tot het einde van het jaar is voor mijn project te laat, wat nu?

Je kan ervoor kiezen je project te schrappen van de reservelijst. Je kan je project dan herschrijven en opnieuw indienen in een volgende deadline, op die manier maak je opnieuw kans en hoef je niet te wachten tot na de laatste deadline.

Om je project te schrappen van de reservelijst stuur je een mailtje naar de persoon van wie je de mail kreeg met het resultaat van de evaluatiecommissie.

Let op! Momenteel zijn er voor de meeste acties maar twee deadlines per jaar. Dat betekent dat de tweede deadline meteen ook de laatste van het jaar is. Bij deze acties zal je project dus niet vroeger kunnen starten als je opnieuw indient.

Kan ik mijn kansen verhogen om alsnog gesubsidieerd te worden?

Als er nog budget over is na de laatste deadline, wordt er gekeken naar de oorspronkelijke score die je project kreeg. Er wordt een ranglijst gemaakt van hoogste naar laagste score. Het budget wordt toegekend van boven naar beneden, tot de pot leeg is. Een hogere score heeft dus een voordeel.

Je kan je project schrappen van de reservelijst, het herschrijven op basis van de feedback die je meekreeg en opnieuw indienen. Op die manier kan je proberen een hogere score te halen en je kansen op subsidiëring te verhogen.

Om je project te schrappen van de reservelijst stuur je een mailtje naar de persoon van wie je de mail kreeg met het resultaat van de evaluatiecommissie.