Of je als school bij ons terecht kan, hangt af van het soort project dat je met de jongeren wil opzetten.
Erasmus+ Jeugd, waarvoor JINT het Nationaal Agentschap in Vlaanderen is, is een Europees subsidieprogramma dat zich richt tot projecten van en voor jongeren in de vrije tijd.

Het moet dus altijd om een project in de vrije tijd van de leerlingen gaan. Aan een Erasmus+ Jeugd-project kan nooit een verplichting of beoordeling, bv. in de vorm van punten, vast hangen. De activiteiten moeten buiten het lescurriculum van de jongeren vallen.