Let op!
De maximale subsidie voor een participatieproject is € 60.000.

Elk participatieproject kan subsidies aanvragen in de volgende categorieën:

 • Managementkosten: € 500 per maand. Daarmee dek je de kosten voor de uitvoering en het management van het project.
 • Coachingkosten: een vast bedrag, afhankelijk van de locatie waar je activiteit doorgaat, per gewerkte dag, met een maximum van 12 dagen. Daarmee ondersteun je de deelname van je coach financieel. Voor België is dit € 241 per dag. Een coach kan je enkel aanvragen als je een project indient als informele groep jongeren.
 • Inclusiekosten: om jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond of beperking te ondersteunen. Hun kosten worden 100% terugbetaald, ook voor eventuele begeleiders, als je daar geen budget voor aanvraagt via reis- of individuele kosten.
 • Exceptionele kosten: gaan o.a. over kosten voor visa, die worden 100% terugbetaald. Andere exceptionele kosten worden 80% terugbetaald.

Evenementen en mobiliteiten

Je kan binnen een participatieproject ook subsidies aanvragen voor evenementen met of zonder mobiliteiten en mobiliteiten afzonderlijk. TIP: Wat precies het verschil is lees je op deze pagina.

 • Evenementkosten: € 100 per deelnemer, inclusief beleidsmakers, exclusief facilitators en deelnemers/personeel van de deelnemende organisaties die al gedekt zijn door de managementkosten. Daarmee dek je kosten van de uitvoering en het management van de (inter)nationale conferentie, het seminarie, evenement …
 • Reiskosten: een vast bedrag voor de heen- en terugreis, gebaseerd op het aantal kilometer in vogelvlucht. Reizen de deelnemers op een ecologisch verantwoorde manier, dan is een ander vast bedrag voorzien.
Kilometerzoneecologisch reizenniet-ecologisch reizen
10 – 99 km€ 56/deelnemer€ 28/deelnemer
100 – 499 km€ 285/deelnemer€ 211/deelnemer
500 – 1999 km€ 417/deelnemer€ 309/deelnemer
2000 – 2999 km€ 535/deelnemer€ 395/deelnemer
3000 – 3999 km€ 785/deelnemer€ 580/deelnemer
4000 – 7999 km€ 1188/deelnemer€ 1188/deelnemer
> 8000 km€ 1735/deelnemer€ 1735/deelnemer
 • Individuele kosten: voor accommodatie, maaltijden en dergelijke van de deelnemers. Het gaat om een vast bedrag per dag per deelnemer (inclusief begeleiders) afhankelijk van waar je activiteit doorgaat. De bedragen liggen tussen de € 44 en € 83.
 • Inclusiekosten: om jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond of beperking te ondersteunen. € 125 per deelnemer uit een inclusiedoelgroep, exclusief begeleiders.
 • Exceptionele kosten voor vervoer: als je extra hoge uitgaven hebt voor het vervoer, bv. omdat je ecologisch reist en je helemaal niet toekomt met het vaste bedrag, dan kan je daar een apart budget voor aanvragen waarbij je op eindverslagniveau de effectieve kosten met de tickets bewijst. Zo’n aanvraag kan van zodra de reguliere reisvergoeding slechts 70% van de reële kosten dekt. De kosten worden dan voor 80% terugbetaald.
  Bijvoorbeeld: de vergoeding voor reguliere reiskosten tot 1999 kilometer is € 275, € 320 in het geval van ecologisch reizen. In werkelijkheid zijn de kosten voor het vervoer € 520. Je kan dan een aanvraag doen voor het vergoeden van dat vervoer, want 70% van € 520 is meer dan de vergoeding voor de reguliere reiskosten (0,7 x 520 = 364, meer dan 275 en meer dan 320). Van de € 520 wordt uiteindelijk 80%, dus € 416 vergoed (0,8 x 520 = 416).

De subsidiesblokken voor projecten goedgekeurd vóór 2024 kan je hier raadplegen.

Werk je samen met een partner buiten de eurozone?

Op de officiële website van de Europese Commissie vind je de wisselkoersen die je moet gebruiken bij je eindverslag. Voor de eindafrekening van de niet-forfaitaire bedragen (inclusie- en/of exceptionele kosten) mag je enkel de wisselkoers gebruiken die geldig was in de maand waarin je contract door de directeur van JINT werd ondertekend. Hou daar dus rekening mee! Die koers kan verschillen van de effectieve wisselkoers op het moment dat je je kosten maakt.